Newsletters – University of Copenhagen

Nexim > Newsletters

Newsletters

Newsletter 30

Velkommen tilbage fra ferie. Ikke alt i NEXIM har ligget stille hen over sommeren. Bare
for  at  tage  et  eksempel  så  er  der  indleveret  en  fase  to  ansøgning  på  en  modulært opbygget  Dark  Field  detektor  til  Innovationsfonden.  Der  er  deltagelse  af  flere  NEXIM‐partnere samt nogle nye, som behersker de kompetencer som skønnes nødvendige for at kunne løfte det treårige projekt til en succes. Ansøgningen blev indleveret medio august, og allerede nu har vi modtaget meget positive evalueringer fra den internationale peer review  proces.  Ikke  en  garanti  for  at  vi  til  slut  opnår  støtte,  men  en  nødvendig  for‐udsætning.

Månedens artikel handler om kvantitativ måling af saltindhold i gul ost og er skrevet af Erik fra NBI.

Kan hentes her.

Newsletter 29

Neutrons and Food 2016
Dem internationale konference ”Neutrons and Food” som afholdes hvert andet år,
afholdtes for fjerde gang den 31. maj -2. juni i Lund, Sverige. Blandt deltagerne var både industrifolk og forskere, og oplæggene dækkede fødevarevidenskab og produktion, produktudvikling, emballering og ernæring. I forbindelse med konferencen var der mulighed for rundvisning på forskningsfaciliteterne MAX IV og European Spallation Source (ESS), som er under opførelse i Lund og planmæssigt åbner henholdsvis i 2016 og 2020. NEXIM Projektet bidrog med fire præsentationer: Revealing the 3D nanostructure of extended colloidal networks in food emulsions using ptychographic X-ray computed for tomography (Mikkel Schou Nielsen), 3D Structures of Processed Meat studied by X-ray phase-contrast Tomography (Rikke Miklos), Application of X-ray dark-field imaging formonitoring barley seed germination (Kasper Borg Damkjær) og Layered Surface Detection in Micro-CT Tetra Pak Data (Vedrana Andersen Dahl).

Kan hentes her.

Newsletter 28

NEXIM  projektets  resultater  føres  ud  i  livet!!  Når  dette  læses,  er  der  indleveret  en ansøgning til Innovationsfonden om udvikling af et detektormodul til anvendelse f.eks. i forbindelse  med  Darkfield  radiologi.  Ansøgningen  er  rettet  mod  at  bringe  Darkfield teknologien  tættere  på  anvendelser  i  produktionsvirksomhederne.  Resultaterne  fra NEXIM viser, at der kan opnås betydelig højere følsomhed end med almindelige røntgen‐skannere,  specielt  når  der  ledes  efter  papir,  træ  og  bomulds/polyesterfibre.  Materialer som  i  dag  ikke  kan  detekteres  i  ret  mange  fødevarer.  Ansøgningen  er  ”kun”  en  fase  1ansøgning, og nåleøjet er snævert. Så vi håber det bedste for at slippe igennem til den afgørende ansøgningsrunde.

Kan hentes her.

Newsletter 27

NEXIM  projektets  forsøgsudstyr  blev  ved  en  kontrolmåling  af  Jørgen  Rheinländer  godkendt  til  at benytte som et røntgenskab. En stor dag for projektet. Når forskningen kommer ud i virkeligheden opstår  der  ofte  uventede  situationer,  men  der  er  blevet  målt  og  opsamlet  nye  udfordringer  fra virksomhederne.  Udfordringer  som  måske,  måske  ikke,  kan  løses  indenfor  NEXIM’s  faglige råderum. De allerførste foreløbige resultater fra måling på forårsruller er vist i dette nyhedsbrev.

Kan hentes her.

Newsletter 26

NEXIM  forsøgsudstyret  er  samlet  igen  efter,  at  detektorerne  er  blevet  opdateret  hos MULTIX i Frankrig. Nu skal udstyret testes i laboratoriet for udstråling, før det kan stilles op i virksomhederne. De første aftaler er på plads, så vi kan få billeder i kassen før påske. Detektion  af  fremmedlegemer  er  mere  aktuelt  end  nogensinde;  Mars'  tilbagekald  af  en meget stor mængde   chokoladeprodukter viser tydeligt, at selv et lille stykke plastik på det forkerte sted kan give anledning til betydelige udgifter.

I  disse  dage  offentliggøres  det  store  danske  LINX  projekt,  som  skal  gøre  danske  virksomheder  klar  til  at udnytte  de  store  røntgen‐  og  neutron‐installationer  i  Lund.  Se  en  lille  appetitvækker  fra  Anders  i  dette nyhedsbrev .

Kan hentes her.

Newsletter 25

Nu er NEXIM projektet gået ind i sit sidste år. Et år der vil blive domineret at aktiviteter i
virksomhederne.
Forsøgsudstyret er ved at blive gjort klart, og de enkelte besøg er under planlægning. De enkelte virksomheder bliver kontaktet direkte for at aftale et besøg, som minimerer den genevirkning det kan være at have gæster i sin produktion. Besøgene bliver fortrinsvis lagt i første halvdel af året.

Månedens artikel viser endnu et eksempel på, hvor tæt billedanalyse på fødevarer ligger på den medicinske diagnostik. Hildur og hendes kolleger har lavet analysemetoder til detektion af en lungesygdom som udvikles over nogle dage, et arbejde som næsten direkte kan overføres til måling på fødevarer. Generelt må jeg jo indrømme at den medicinske forskning, også inden for røntgenmålinger, er noget længere fremme på mange områder end inden for fødevarer, så der er ofte meget inspiration at hente.

Kan hentes her.

Newsletter 24

I starten af julemåneden afholdt NEXIM et røntgenseminar for projektets virksomheder med DMRI som  vært.  Seminaret  havde  to  formål:  at  præsentere  de  nyeste  projektresultater,  men  også  at diskutere  virksomhedernes  udfordringer  på området  detektion  af  fremmedlegemer.  Og udfordringerne  var  mangfoldige,  fra  halmboller  og  fnuller  til  plastfilm  og  gummipakninger.  Som inspiration til løsning af udfordringerne blev deltagerne vist rundt til nogle af røntgen udstyrene på  Teknologisk  Institut.  Rundvisningen  sluttede  i  DMRI’s  røntgenlaboratorie,  hvor  projektets forsøgsudstyr  er  ved  at  blive  færdiggjort  til  en  virksomhedsturné  i  første  halvår  af  2016.  Planen  er  at  besøge interesserede virksomheder i ca. 2 uger for at indhente så mange data som muligt fra måling med forsøgsudstyret på udfordrende fremmedlegemer og kvalitetsafvigelser. Virksomhederne bliver derfor kontaktet straks efter årsskiftet.
 
Med dette nyhedsbrev ønskes alle projektdeltagere en rigtig god jul og et festligt nytår!

Kan hentes her.

Newsletter 23

Slow Food bølgen har sat sit præg på madlavning i de seneste år. En bølge som bl.a. harintroduceret Sous Vide køkkengrej i mange danske køkkener for at kunne give store smagsoplevelser og nye madopskrifter. Oplevelserne bliver mulige med nøjagtig kontrol og berøringsfri måling på råvarer og processer. Med NEXIM er mulighederne for at måle detaljeret og nøjagtigt på andre langsomme fødevareprocesser end simpel opvarmning blevet bedre. Et eksempel er omtalt i artiklen nedenfor. Anvendelsen er den nyeste i rækken, hvor fermentering, frysning og optøning tidligere har været omtalt i dette nyhedsbrev, alle baseret på darkfield radiologi, som må vurderes at være tættest på praktisk anvendelse i laboratoriet.

PS. Programmet for workshoppen den 2. december er ved at gå i trykken. Men sæt allerede kryds nu ved datoen for arrangementet i Taastrup.

Kan hentes her.

Newsletter 22

Workshop for virksomhederne i NEXIM, onsdag den 2. december i Taastrup. I  december  bliver  NEXIMS  forsøgsudstyr  præsenteret  ved  en  workshop  om  røntgendetektion  i fødevarer.  Som  allerede  fortalt  tidligere  på  dette  sted  vil  en  stor  del  af  aktiviteterne  i  den resterende NEXIM periode dreje sig om eksperimenter i virksomhederne. Det vil sige den metode, som er tættest på at kunne komme til anvendelse i virkeligheden, er ved at blive bygget ind i et forsøgsudstyr som kan lave målinger i et produktionsmiljø. Der er tale om multispektralt røntgen  detektion.  En  energi  sensitiv  detektor  kombineres  med  en  90  keV  røntgenkilde  for  potentielt  at opnå en større selektivitet mellem lette materialer sammenlignet med en konventionel radiografisk metode.

Som  forberedelse  til  dette  ”roadshow”  vil  vi  gerne  se  så  mange  virksomheder som  muligt  med  så  mange materialeudfordringer som vi kan overkomme, til workshop den 2. december. Tag jeres udfordringer med hvis det er muligt: vanskelige fremmedlegemer, kvalitetsfejl som er svære at identificere såvel i produkt som emballage osv. Så vil vi på workshoppen se, om NEXIM kan levere en tidlig julegave.

Kan hentes her.

Newsletter 21

Velkommen tilbage fra ferie. Med afsæt i Bjarkes arbejde for Biomar vil jeg gerne slå til lyd for et tværfagligt projekt om kvantitativ beskrivelse af kompositmaterialer. I løbet af NEXIM projektet er der  lavet  en  række  enkeltstående  forsøg  på  at  uddrage  kvantitativ  information  fra  de  flotte billeder af kødemulsioner, bindevæv i kødprodukter, frosne bær, fiskevæv og nu fiskefoder. Hertil kan lægges fiberarmeret beton og polyester, ostehuller og fedtpartikler i yoghurt. Alle eksempler på produkter hvor den rumlige fordeling kan afbildes med et af vore røntgenværktøjer, men som alle kunne drage nytte af et tværfagligt projekt om kvantitativ beskrivelse af tilfældige strukturer, som Bjarke har vist vejen for i sit samarbejde med Biomar.

Kan hentes her.

Newsletter 20

Endnu en gang har  NEXIM projektdeltagerne vundet hæder. Denne gang er  det  Mikkel  (tidligere kendt under navnet Pyrus) som har holdt et fremragende indlæg ved den internationale fødevare konference  ICEF12  i  Québec  i  Canada  (icef12.com).  Indlægget,  som  blev  belønnet  med  ”Best student  oral  presentation”  indenfor  temaet  ”Advances  in  Food  Engineering”,  omhandlede  ikke‐destruktiv  måling  på  emulsioner  fra  mejeriindustrien,  og  detaljer  fra  dette  forsøg  blev  omtalt  i sidste nummer af nyhedsbrevet. Rikke Miklos deltog også med et mundtligt indlæg om soja‐kød emulsioner, som har givet gode kontakter i både Østrig og Belgien, flere rejsedetaljer nedenfor.
 
Så er det ellers ved at være tid til at tænke på sommerferie, vejrudsigten har lovet en forbedring i vejret, hvilket også er ganske nemt efter den vådeste og koldeste maj/juni i mands minde. Med denne ydmyge forhåbning skal der lyde et ønske om rigtig god ferie til alle i projektet.

Kan hentes her.

Newsletter 19

Når  strukturerne  bliver  lettere,  bliver  målingen  sværere.  Selv  μCT  må  give  fortabt,  hvis  de strukturer som bidrager til vores ”mouth feeling” af fødevarer skal beskrives. På DTU har der været arbejdet  med  at  forsøge  at  beskrive  denne  vigtige  kvalitetsegenskab  ved  mange  fødevarer.
Metoderne har dog ikke været billeddannende, dvs. de kunne ikke lave en rumlig beskrivelse af de molekylære  netværk,  som  er  medbestemmende  for  den  sensoriske  oplevelse.  Denne  udfordring har NEXIM projektet nu taget fat på. Nedenfor har Mikkel således vist imponerende visualiseringer af netværk af fedtmolekyler i emulsioner. De rumlige data er nu på en form, hvor multivariat statistik bør kunne lave et link til viskoelasticitetsmålinger som er en etableret reference på området.

Kan hentes her.

Newsletter 18

Denne  måneds  feature  artikel  berører  en  særdeles  vigtig  problematik:  hvad  kan man  gøre  ved dårlige  billeder?  Thomas  Jørgensen,  som  for  nylig  er  koblet  til  NEXIM  projektet,  demonstrerer hvad  der  kan  gøres,  hvis  detektoren  i  et  tomografisystem  ikke  er  kalibreret  ordentligt.  Denne kalibrering  bliver  i  kommercielle  skannere  gennemført  mere  eller  mindre  automatisk  ved  en reskreven  opstart  procedure.  Men  ...,  virkeligheden  står  nogle  gange  i  vejen  for  foreskrevne procedurer.  Thomas  viser  et  eksempel  i  sin  artikel,  og  personligt  glæder  jeg  mig  til  at  udfordre  hans  teknik  med  nogle  fasetomografi  skanninger  af  vævsforandringer,  hvor  den  relevante  billedinformation  er maskeret bag forskellige intensitetsgradienter, som skyldes virkelighedens indflydelse i selv anerkendte laboratorier i Schweiz.
NEXIMs universitetsparter holder gensidigt inspirationsmøde på KolleKolle i dagene 6. og 7. maj. Et referat fra mødet bliver tilgængeligt senere på foråret.

Kan hentes her.

Newsletter 17

Nu  er  DMRI’s  indkøbte  multispektrale  røntgendetektor  ”på  plads  og  i  orden”  som  det  hed  i farvandsoversigten  i  radioen  i  tresserne.  Den  er  sammenlignet  med  målinger  foretaget  med samme  detektortype  på  DTU,  og  out  passer  fint  sammen.  Nu  vil  foråret  blive  brugt  til  at  lave radiografiske  målinger  på  relevante  vævstyper  og  materialer.  Det  har  dog  allerede  vist  sig,  at  vi med  fordel  kan  erstatte  røntgenkilden  med  en  bedre  der  har  flere  frihedsgrader  i indstillingen. Samme kilde vil så blive brugt til den darkfield‐opstilling, som skal opbygges senere på året.
Kort  nyt:  DMRI  har  fremlagt  måling  af  vævsforandringer  på  kylling  på  en  international  workshop  i  Finland.  Mikkel Schou  Nielsen  holder  statusfremlæggelse  på  sit  PhD‐arbejde  den  27.  marts,  alle  er  velkomne.  Foredraget  holdes  på NBI. NEXIM afholder sit årlige internatarrangement den 6‐7. maj.

Kan hentes her.

Newsletter 16

Den oprindelige NEXIM ansøgning blev bl.a. båret af kvalitetsparametre som vævsforandringer og uønsket forekomst af brusk i kødprodukter. I denne måneds artikel beskriver Jacob, Mikkel, Michael  og  Hilldur  en  del  af  det  arbejde,  som  er  gennemført  med  fisk  som  modelart.  Som  et supplement  til  darkfield  teknologien  har  DMRI  udbygget  sit  røntgenberedskab  med multispektral    røntgenradiologi.  Efter  i  adskillige  år  at  have  demonstreret  store  detektions‐mæssige muligheder med multispektralt vision i det synlige område, er tiden nu kommet til at undersøge  potentialet  ved  røntgenenergier  i  området  30‐160keV.  Den  nyanskaffede  detektor er  en  10cm  linjedetektor  (0.8mm  pixels)  med  op  til  128  energikanaler  for  hver  pixel.  Som  noget  af  det  første  vil  vi forsøge at kigge på detektion af brusk.

Kan hentes her.

Newsletter 15

Som alle andre nyhedsmedier med respekt for sig selv kommer NEXIMs nyhedsbrev også med en juleudgave. Og hvad er mere naturligt end at give NEXIM projektets svar på Pyrus, Mikkel Schou Nielsen, årets sidste spalteplads. Mikkel har lavet en sæsonbestemt interessant måling på et af de mest velkendte fremmedlegemer i dansk fødevareproduktion: mandlen i risalamanden.

Når julefreden er overstået, kan NEXIM se frem mod sit næstsidste år, hvor der vil blive forøget fokus på at lave ansøgninger til konkrete applikationer med nye røntgenmodaliteter. Der er flere kandidater, men lur mig om den ene ikke bliver en anvendelse rettet mod detektion af fremmed- legemer. Måske ikke mod mandler, men hvem ved?

Med dette spørgsmål vil redaktøren ønske alle projektdeltagere en god jul og et godt nytår.

Kan hentes her.

Newsletter 14

Fra redaktøren.  Som en opfølgning på sidste måneds omtalte problematik har DMRI fremstillet et  sæt  fremmedlegemer,  som  dækker  området  fra  180HU  til  550HU  på  Hounsfield  skalaen.  Det vige den densitetsskala, som de medicinske CT skannere er kalibreret til. Testsættene er fremstillet af  et  plast/mineral  komposit  materiale  i  et  antal  forskellige  størrelser.  En  del  af  disse  fremmed‐legemer  vil  blive  inkorporeret  i  en  sampleholder  for  at  give  mulighed  for  sammenlignende målinger  på  flere  skannere.  Holderen  vil  inkludere  vand  som  et  kalibreringspunkt.  Derved  bliver det muligt at kalibrere en given CT skanning med denne sample holder i fem punkter i den del af Hounsfield spektret, som er mest relevant for biologiske vævstyper.

Kan hentes her.

Newsletter 13

Fra  redaktøren.  Nu  har  NEXIM  projektet  efterhånden  gennemført  en  lang  række  forsøg  på  en god håndfuld forskellige CT skannere. Det har klart illustreret et behov for at kunne sammenligne resultater på tværs af skannere, men også tydeligt vist udfordringerne ved at opfylde dette behov. Ingen  af  skannerne  giver  umiddelbart  mulighed  for  at  studere  detaljer  i  systemsoftwaren,  som måske kunne bidrage til at løse disse udfordringer. Derfor bør NEXIM projektet udvikle et NEXIM‐fantom,  som  kan  indgå  i  målingerne  sammen  med  det  skannede  emne.  DMRI  har  i  flere  år  haft  fantom materialer indbygget i det leje, som vore skannede kødstykker ligger på under skanningen. Det har givet mulighed for at sammenligne målinger af f.eks. kødindhold, der er foretaget med års. Da vi bruger samme software til at bestemme kødindhold, er det vigtigt at vi kan kvantificere skannerens eventuelle bidrag til forskelle mellem kødindholdet i en slagtekrop i dag i forhold til en slagtekrop skannet i 2008. Det sørger fantom materialerne for.

Kan hentes her.

Newsletter 12

Fra  redaktøren.  FAIM  III  er  vel  overstået.  I  sidste  uge  var  Danmark  vært  ved den  årlige konference  i  Cost  netværket  FAIM.  Netværket  Farm  Animal  IMaging  har  deltagelse  fra  de væsentligste  europæiske  forskningsinstitutioner  inden  for  forskning  i  animalske  fødevarer. Konferencen blev arrangeret af Bjarne Ersbøll, IMM DTU; Marchen Hviid og Eli Olsen, DMRI. Det tre  dage  lange  arrangement  havde  deltagelse  af  næsten  100  forskere  fra  hele  verden.  Der  blev givet en lang række eksempler på anvendelse af direkte og indirekte metoder til bestemmelse af væsentlige anatomiske og kvalitetsmæssige parametre.

Kan hentes her.

Newsletter 11

NEXIM er blevet præsenteret for Muscle Based Food Network. I denne måned deltog NEXIM med flere bidrag på det nordiske forskningsnetværk af kødforskere. Mødets overordnede tema var vævsforandringer, som falder naturligt ned i  centrum  af  NEXIM's  applikationsfokus.  Der  var  derfor  deltagelse  af  såvel  virksomheder  som  forskere. Bjarne  og Michael gav glimrende indlæg om de aktiviteter, som er lavet i regi af NEXIM.

Kan hentes her.

Newsletter 10

Flere af NEXIMs deltagere var på besøg på Lunds Universitet, som havde inviteret til en orienteringsdag om mulighederne på den nye MAX IV installation. Der blev givet indlæg om proteinanalyse og billeddiagnostik, som  gav  indtryk  af  de  store  muligheder,  som  det  højt  avancerede  analyseværktøj  åbner  for.  Fra Universitetets  side  blev  der  inviteret  nye  aktører  på  banen  for  at  kunne  sikre  en  bred  anvendelse  af  den ambitiøse svensk/danske satsning på life science.

Kan hentes her.

Newsletter 9

Det  er  ikke  kun  NEXIM  projektet,  som  har  intentioner  om  at  bringe  de  nye  røntgenteknikker tættere på en kommerciel anvendelse til skanning og analyse af fødevarer. Den japanske gruppe centreret omkring Professor A. Momose har samlet japanske virksomheder, måske med henblik på at opfylde de samme mål. Derfor vurderer jeg, at det vil være uhensigtsmæssigt at sove i timen, hvis  vi  i  Danmark  ønsker  at  være  med  til  at  præge  kommercialiseringen  af  de  spændende  nye
teknikker. Forskningsmæssigt har vi kontakter til de førende aktører på verdensplan, så i min optik har vi alle muligheder for at udnytte de nye modaliteter kommercielt. Derfor er aktiviteterne på DMRI  rettet  mod  løsning  af  tekniske  problemstillinger,  der  er  forudsætninger  for  kunne  forfølge det lovende potentiale.

Kan hentes her.

Newsletter 8

Nu er halvdelen af projektet gennemført med afprøvning af en lang række mulige anvendelser  af  de  spændende  nye  røntgenteknikker.  Nogle  faldt  negativt  ud, men  i  langt  flere tilfælde  viste  der  sig  nye  og  spændende  resultater,  som  i  første  omgang  kunne  bidrage  som forskningsredskaber  til  at  give  en  dybere  og  mere  detaljeret  forståelse  af  grundlæggende problemstillinger  inden  for  fødevareproduktion.  Styregruppen  bag  projektet  har  derfor  besluttet
at  forsøge  at  konkretisere  projektaktiviteterne  baseret  på  de  mest  lovende  resultater.  Derfor  er der  udvalgt  nogle  applikationer,  som  skal  danne  omdrejningspunkt  for  den  resterende  periode  i  projektet.  Med  konkretiseringen  af  de  valgte  applikationer  er  det  styregruppens  forhåbning,  at  virksomhederne vil finde interesse i at blive knyttet tættere til en eller flere af applikationerne. I første omgang ved at melde ind til den applikationsansvarlige for at arrangere et besøg i virksomheden. Med det mere målrettede fokus vil et sådant møde kunne give større udbytte for både projekt og virksomhed.

Kan hentes her.

Newsletter 7

Ved  indgangen  til  2014  er  starten  på  anden  halvdel  af  NEXIM  projektet  skudt  i
gang. Året blev begyndt på bedste vis med et forskningsstatusmøde på Schæffergården, nord for København. Der var alle universitetsdeltagere inviteret til at give en status på deres mest centrale bidrag  til  projektet.  Det  kom  der  en  mængde  gode  foredrag  ud  af.  Foredrag  som  tydeligt illustrerede,  hvor  bredt  et  anvendelsesområde  som  disse  nye  røntgenteknikker  potentielt  har inden for dansk fødevareproduktion. Foredragene er lagt ud på NEXIMs intranet og kan tilgås af Lars Bager alle  partnerne  i  projektet.  Som  inspiration  for  mødedeltagerne  blev  der  også  givet  indlæg  fra  Christensen, DMRI. relevante  forskningsmiljøer  med  berøring  til  andre  fødevarebrancher,  end  de  der  allerede  er  Redaktør repræsenteret i NEXIM.

Kan hentes her.

Newsletter 6

Med  ansættelsen  af  Mads  Hedegaard  Larsen  på  DMRI  vil  NEXIM  i  foråret  2014 råde  over  to  danske  røntgenopstillinger:  den  eksisterende  på  Niels  Bohr  institutet  og  en nyindrettet på DMRI, som Mads er ved at udvælge komponenter til. Projektforløbet hidtil har vist, at det eksperimentelle arbejde, som er en meget stor del af indholdet i NEXIM, simpelt hen bliver for  sårbart  overfor  nedbrud  af  laboratorieopstillingerne,  hvis  der  kun  er  en  enkelt  opstilling. Naturligvis  vil  den  opstilling  der  etableres  på  DMRI,  være  rettet  mod  at  kunne  afprøve  og Lars Bager dokumentere  de  tanker,  der  allerede  er  genereret  i  retning  af  en  conveyor‐baseret  opstilling.  Christensen, DMRI. Andre deltagere i NEXIM‐projektet vil naturligvis også få adgang til at gennemføre eksperimenter  Redaktør på opstillingen fra sommeren næste år.

Kan hentes her.

Newsletter 5

I  dagene  24.  til  26.  oktober  inviterede   og   til  en workshop  om  de  nyeste  landvindinger  indenfor  industriel  anvendelse  af  røntgen. Arrangementet blev afholdt på det tekniske universitet i München, et af verdens førende røntgencentre, og var arrangeret af Teknologisk Institut. Her var NEXIM naturligvis stærkt repræsenteret  med  flere  indlæg.  I  dette  nyhedsbrev  vises  den  poster  som  blev Lars Bager Christensen, præsenteret  på  workshoppen.  Det  var  særdeles  opløftende  at  se  den  interesse  der  blev  DMRI. Redaktør vist for NEXIM, men endnu mere glædeligt at opleve hvor godt Hildur var blevet modtaget på  universitetet.  Hun  er  på  ophold  i  dette  efterår  og  skal  foretage  en  lang  række  eksperimenter  omkring  de fremmedlegemer  som  hun  har  modtaget  fra  NEXIM’s  virksomheder,  men  har  allerede  bidraget  til  den  tyske forskningsgruppes måde at analysere billeder på. Et kort referat af selve workshoppen kan læses nedenfor.

Kan hentes her.

Newsletter 4

En  væsentlig  del  aktiviteterne  i  NEXIM‐projektet  er  metoder  til  detektion  af  ”vanskelige” fremmedlegemer.  For  at  kunne  sammenligne  forskellige  analysemetoder  og detektionsteknikker  er  det  fordelagtigt  at  benytte  testfantomer  som  er  fremstillet  af relevante  materialer  i  veldefinerede  størrelser.  Fantomernes  stabilitet  er  en  nødvendig egenskab  for  at  kunne  sammenligne  målinger.  Disse  testfantomer  er  kommercielt tilgængelige  i  både  metaller  og  plastmaterialer.  Biologiske  materialer  er  dog  en  større udfordring idet de ikke er stabile som udgangspunkt. Derfor er der som en del af NEXIM lavet  de  første  kunstige  knoglematerialer  som  kan  danne  baggrund  for  fremstilling  af  Lars Bager Christensen, forskellige  størrelser  af  knoglefantomer.  Materialet  er  i  første  omgang  karakteriseret  i  DMRI. Redaktør konventionel  CT,  dvs.  det  er  tilstræbt  at  opnå  den  samme  røntgendæmpning  som  rigtig  knoglevæv.  Nu  bliver  der fremstillet en række størrelser som så skal karakteriseres i absorption, darkfield og fasekontrast radiologi.

Kan hentes her.

Newsletter 3

På virksomhedsmødet i foråret viste der sig en stor, fælles interesse i metoder til belysning af fryseprocesser. Derfor viser denne sidste udgave af nyhedsbrevet før sommerferien eksempler på forskellige metoder til at belyse denne vigtige produktionsproces.
Eksemplerne er domineret af frugt og grønt. Derfor er denne udgave af nyhedsbrevet også sendt til en bredere kreds af virksomheder inden for denne branche. Det sker for at skabe opmærksomhed om de analyseværktøjer, som både eksisterende og nye røntgenmetoder tilbyder, både på den korte bane med Lonnies beskrivelse af SkyScan udstyret og på den noget længere bane med beskrivelser af NEXIM resultater.

Kan hentes her.

Newsletter 2

Dette nyhedsbrev handler også om kødprodukter, beskrivelse af nye muligheder for at
beskrive effekten af vigtige procestrin i en fødevareproduktion. Det er redaktørens
forhåbning at resultaterne kan give læseren inspiration til at foreslå måling på andre
produkter hvor det også er en fordel at kende fordelingen af de enkelte ingredienser i et sammensat produkt. Størrelsen på de testobjekter det for nuværende er muligt at analysere, strækker sig fra nogle få mm til nogle få cm. Den detaljeringsgrad som tilbydes ligger typisk på ca. 2000 gange mindre end prøvestørrelsen. Da røntgenmetoderne er ikke-destruktive, er det muligt at følge udviklingen i hver enkelt sample før og efter et eller flere procestrin som f.eks. lagring, opvarmning, nedfrysning, røgning, tørring, fermentering og sikkert mange flere.

Kan hentes her.

Newsletter 1

Dette nyhedsbrev er det første i en månedlig følge af information om aktiviteter i
og omkring NEXIM projektet. Det vil bringe små og store nyheder som formodes
at have relevans for dansk fødevareproduktion. Et nyhedsbrev har været
efterspurgt af de tilknyttede virksomheder som en måde at modtage nyt om
projektet.

Kan hentes her.